คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก Skip โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

แสดงรายวิชาทั้งหมด
Skip แนะนำบทเรียนอีเลิร์นนิงSkip คู่มือการใช้งาน Moodle

คู่มือการใช้งาน Moodle

คำแนะนำสำหรับนักเรียนหลักสูตรออนไลน์

[Pdf] ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ.(ออนไลน์) รุ่นที่ 4 
[Video] คำแนะนำเบื้องต้นการเรียนออนไลน์
[Video] การล็อคอินเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์
ddddd[Pdf] ตารางสอนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ 4 
ddddd[Pdf] ตารางสอบในรอบเดือนครั้งที่ 1 
ddddd[Pdf] ตารางสอบในรอบเดือนครั้งที่ 2 new

ไฟล์

ไฟล์


คำแนะนำสำหรับผู้สอน

[Video] การเข้าสู่ระบบและห้องเรียน
[Video] การให้คะแนนสรุปบทเรียน
[Video] การดูผลคะแนนทั้งหมด
[Video] การตอบคำถามในกระทู้นักเรียน
[Video] การอัพโหลดและลิงค์ไฟล์ในห้องเรียนรายวิชา
[Resources] ขั้นตอนการส่งคะแนนออนไลน์สำหรับอาจารย์new look
[Resources] ตัวอย่างแผนการสอนสำหรับหลักสูตรออนไลน์


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบออนไลน์
 
รร.สบ.สบ.ทบ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการสอบซ่อมออนไลน์ วิชา OS0160 วิชาแผนที่ ผูได้แก่ 
  •  - ส.อ.นฤมิต ทองอ่อน 
  •  - ส.ต.ศุภกรณ์ กลิ่นหอม 
  •  - ส.ท.สุธิชัย เกิดโภคา 
  •  - ส.ท.อนุวัฒน์ ทิพยวัต 
  •  - ส.อ.หญิง พิมพ์พัชรี มณีอินทร์
สอบในวันที่ 30-31 ม.ค. 58
รูปภาพของadmin รุ่นที่ 4
รร.สบ.สบ.ทบ. ขอประกาศรายชื่อ ขออนุญาตทดสอบ OS0130 แต่งกาย
โดย admin รุ่นที่ 4 - พุธ, 21 มกราคม 2015, 01:53PM
 
รร.สบ.สบ.ทบ. ขอประกาศรายชื่อนายสิบนักเรียนที่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตทดสอบออนไลน์และได้รับการอนุมัติมีดังนี้
OS0130 แต่งกาย ผู้ขาดสอบได้แก่
02 ส.อ.หญิง กรรณิการ์ หงษ์กราย
13 ส.ท.สุธิชัย เกิดโภคา
19 ส.อ.หญิง พิมพ์พัชรี มณีอินทร์
24 ส.อ.เมธี สุวรักษ์

กำหนดวันเวลาสอบ
สอบในวันที่ 22 ม.ค.28 เวลา 1300 - 2355
รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่วิชา OS0170 ป้องกันปราบปรามฯ
  ยินดีต้อนรับสู่วิชา ป้องกันและปราบปรามฯ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักพื้นฐานการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและป้องกันภายใน หลักนิยมและแนวคิดในการป้องกันและปราบปราบการก่อความไม่สงบ โดยได้ยกตัวอย่างกรณีการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง และสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบออนไลน์
 
รร.สบ.สบ.ทบ. ขอประกาศรายชื่อนายสิบนักเรียนที่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตทดสอบออนไลน์และได้รับการอนุมัติมีดังนี้
    ๑.๑  OS0110 วิชาการสั่งการ ผู้ขาดสอบได้แก่
 -  ส.ต.ศุภกรณ์ กลิ่นหอม
    ๑.๒  OS0150 วิชาพิธีการ ผู้ขาดสอบได้แก่
 -  ส.อ.เมธี  สุวรักษ์
    ๑.๓  OS0240 วิชาทหารสารบรรณ ผู้ขาดสอบได้แก่
 -  ส.อ.หญิง กรรณิการ์ หงษ์กราย

กำหนดวันเวลาสอบ
 สอบในวันที่ 14 ม.ค.28 เวลา 1300-2355 


Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 วันนี้ ศุกร์, 30 มกราคม 30 31
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์