คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก Skip โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

แสดงรายวิชาทั้งหมด
Skip แนะนำบทเรียนอีเลิร์นนิงSkip คู่มือการใช้งาน Moodle

คู่มือการใช้งาน Moodle

คำแนะนำสำหรับนักเรียนหลักสูตรออนไลน์

[Pdf] ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ.(ออนไลน์) รุ่นที่ 4 
[Video] คำแนะนำเบื้องต้นการเรียนออนไลน์
[Video] การล็อคอินเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์
ddddd[Pdf] ตารางสอนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่4 
ddddd[Pdf] ตารางสอบในรอบเดือนครั้งที่ 1 
ddddd[Pdf] ตารางสอบในรอบเดือนครั้งที่ 2 
ddddd[Pdf] ตารางสอบในรอบเดือนครั้งที่ 3 new
ddddd[Pdf] ตารางสอบประมวลความรู้ new

ไฟล์

ไฟล์


คำแนะนำสำหรับผู้สอน

[Video] การเข้าสู่ระบบและห้องเรียน
[Video] การให้คะแนนสรุปบทเรียน
[Video] การดูผลคะแนนทั้งหมด
[Video] การตอบคำถามในกระทู้นักเรียน
[Video] การอัพโหลดและลิงค์ไฟล์ในห้องเรียนรายวิชา
[Resources] ขั้นตอนการส่งคะแนนออนไลน์สำหรับอาจารย์new look
[Resources] ตัวอย่างแผนการสอนสำหรับหลักสูตรออนไลน์


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของadmin รุ่นที่ 4
รร.สบ.สบ.ทบ. ขอประกาศผู้ได้รับการอนุมัติให้ซ่อมออนไลน์ 2 วิชา
โดย admin รุ่นที่ 4 - พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015, 08:41AM
 
รร.สบ.สบ.ทบ. ขอประกาศผู้ได้รับการอนุมัติให้ซ่อมออนไลน์ 2 วิชา มีรายชื่อดังนี้

สอบวิชา OS0340 ศาสนาและศีลธรรม
-08 ส.ต.ศุภกรณ์ กลิ่นหอม
-19 ส.อ.หญิง พิมพ์พัชรี มณีอินทร์
-24 ส.อ.เมธี สุวรักษ์

สอบวิชา OS0310 พิมพ์ดีด
-580408 ส.ต.ศุภกรณ์ กลิ่นหอม
-580418 ส.อ.หญิง กุลนันทน์ น้อยนาม
-580424 ส.อ.เมธี สุวรักษ์
-580428 ส.ต.วัชรพล พิมพิเสน


กำหนดวันสอบซ่อมคือวันที่ 26 ก.พ.58 ตั้งแต่เวลา 1300 - 2355
รูปภาพของadmin รุ่นที่ 4
ประกาศปรับ ตารางสอบที่ รร.สบ.สบ.ทบ.
โดย admin รุ่นที่ 4 - พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015, 10:18AM
  ประกาศปรับ ตารางสอบที่ รร.สบ.สบ.ทบ.
วันที่ 9 มี.ค. 58 วิชา การรายงาน เปลี่ยนไป สอบ วันที่ 11 มี.ค. 58 1300 - 1600
วันที่ 11 มี.ค. 58 วิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร เปลี่ยนไป สอบ วันที่ 9 มี.
รูปภาพของadmin รุ่นที่ 4
รร.สบ.สบ.ทบ. ขอประกาศผู้ได้รับการอนุมัติให้ซ่อม วิชา OS0330 กฏหมายฯ
โดย admin รุ่นที่ 4 - จันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2015, 11:38AM
 
รร.สบ.สบ.ทบ. ขอประกาศผู้ได้รับการอนุมัติให้ซ่อมออนไลน์ 2 วิชา มีรายชื่อดังนี้
วิชา OS0330 กฏหมายฯ
-เลขที่ 19 ส.อ.หญิง พิมพ์พัชรี มณีอินทร์ วิชา

วิชา OS0210 ทหารปืนใหญ่
-เลขที่ 13 ส.ท.สุธิชัย เกิดโภคากำหนดวันสอบซ่อมคือวันที่ 23 ก.พ.58 ตั้งแต่เวลา 1300 - 2355
รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ประกาศผู้ได้รับการอนุมัติสอบออนไลน์
โดย ผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์ - ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015, 10:31AM
 
รร.สบ.สบ.ทบ. ขอประกาศผู้ได้รับการอนุมัติให้ซ่อมออนไลน์ จำนวน 2 รายวิชา มีรายชื่อดังนี้
วิชา OS0050 ชนิดรูปแบบ ได้แก่
-571002 ส.อ.หญิง กรรณิการ์ หงษ์กราย
-571005 ส.อ.เสกสรร จาระมิตร
-571006 ส.อ.นฤมิต ทองอ่อน
-571008 ส.ต.ศุภกรณ์ กลิ่นหอม
-571013 ส.ท.สุธิชัย เกิดโภคา
-571015 ส.ท.อนุวัฒน์ ทิพยวัต
-571018 ส.อ.หญิง กุลนันทน์ น้อยนาม
-571019 ส.อ.หญิง พิมพ์พัชรี มณีอินทร์
-571024 ส.อ.เมธี สุวรักษ์
-571025 ส.อ.วิทยา เรือแก้ว
-571026 ส.อ.หญิง จุฑามาศ เนียมสัมฤทธิ์
-571029 ส.ท.พิพัฒนา วิชัยโยกุล
-571030 ส.ต.หญิง หทัยรัตน์ คงตันนิกูล

วิชา ปืนใหญ่ ได้แก่
-571013 ส.ท.สุธิชัย เกิดโภคา 

กำหนดวันสอบซ่อมคือวันที่ 13-15 ก.พ.58 ตั้งแต่เวลา 1300 - 2355 
 


Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
วันนี้ อาทิตย์, 30 สิงหาคม 30 31      
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี