คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก Skip โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

แสดงรายวิชาทั้งหมด
Skip แนะนำบทเรียนอีเลิร์นนิงSkip คู่มือการใช้งาน Moodle

คู่มือการใช้งาน Moodle

คำแนะนำสำหรับนักเรียนหลักสูตรออนไลน์

[Pdf] ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ.(ออนไลน์) รุ่นที่ 6 
[Video] คำแนะนำเบื้องต้นการเรียนออนไลน์ 
[Video] การล็อคอินเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ 
ddddd[Pdf] ตารางสอนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่  6 
[URL] เกมส์จับคู่มหาสนุก
ddddd[Pdf] ตารางสอบรอบเดือนครั้งที่ 1 
ddddd[Pdf] ตารางสอบรอบเดือนครั้งที่ 2 
ddddd[Pdf] ตารางสอบรอบเดือนครั้งที่ 3 new
ddddd[Pdf] ตารางสอบประมวลความรู้ new
ddddd[Pdf] กำหนดการดูงาน สบ.ทบ. new

ไฟล์

ไฟล์

ไฟล์

ไฟล์


คำแนะนำสำหรับผู้สอน

[Video] การเข้าสู่ระบบและห้องเรียน
[Video] การให้คะแนนสรุปบทเรียน
[Video] การดูผลคะแนนทั้งหมด
[Video] การตอบคำถามในกระทู้นักเรียน
[Video] การอัพโหลดและลิงค์ไฟล์ในห้องเรียนรายวิชา
[Resources] ขั้นตอนการส่งคะแนนออนไลน์สำหรับอาจารย์new look
[Resources] ตัวอย่างแผนการสอนสำหรับหลักสูตรออนไลน์


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์
ประกาศ : วันเวลาสอบซ่อมรอบที่ 3
โดย ผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์ - พฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2017, 08:34AM
 
new ประกาศ : วันเวลาสอบซ่อมรอบที่ 3 
รร.สบ.สบ.ทบ. รายงานขออนุมัติให้นักเรียนหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์)    รุ่นที่  6  ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบออนไลน์จำนวน 3 รายวิชา ซึ่งนายสิบนักเรียน ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตทดสอบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักเรียนดำเนินการสอบเพิ่มเติมในวันที่ 16 ก.พ. 60 ตั้งแต่ เวลา 1300-2355  โดยมีรายชื่อดังนี้

OS0260 ผู้นำหน่วยฯ
  • 600406 ส.อ.รุ่งโรจน์ มหามาตย์ (ขาดสอบ)
OS0330 กฏหมายฯ
  • 600415 ส.อ.พีรเดช ได้เจริญสุข (ขาดสอบ)
OS0370 เอดส์และยาเสพติดฯ
  • 600416 ส.ต.สุวิจักขณ์ คงกระศรี
รูปภาพของผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันศึกษาดูงาน
โดย ผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์ - พุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2017, 11:34AM
 
new แจ้งเปลี่ยนแปลงวันศึกษาดูงาน
         ตามที่ รร.สบ.สบ.ทบ. กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในวันที่ 23 ก.พ. 60 นั้น เนื่องจากวันดังกล่าว  สบ.ทบ. มีภาระกิจจำเป็นไม่สามารถอำนวยความสะดวกแก้ผู้เข้ารับการศึกษาได้
จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 22 ก.พ.60 และให้วันที่ 23 ก.พ. 60 เป็นวันทดสอบประมวลความรู้แทน

หมายเหตุ : การสอบประมวลความรู้ในวันที่ 23 ให้ใช้ตารางสอบประมวลความรู้ของวันที่ 22 แทน

รูปภาพของผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์
รายชื่อผู้ขาดสอบและสอบซ่อม
โดย ผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์ - พุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2017, 11:17AM
 
new รร.สบ.สบ.ทบ. แจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องทำการสอบซ่อมและขาดสอบจำนวน 3รายวิชา ได้แก่ 
OS0260 ผู้นำหน่วยฯ
  • 600406 ส.อ.รุ่งโรจน์ มหามาตย์ (ขาดสอบ)
OS0330 กฏหมายฯ
  • 600415 ส.อ.พีรเดช ได้เจริญสุข (ขาดสอบ)
OS0370 เอดส์และยาเสพติดฯ
  • 600416 ส.ต.สุวิจักขณ์ คงกระศรี

การปฏิบัติ : ให้นักเรียนยื่นคำร้องขออนุญาติสดสอบออนไลน์ หรือ แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวออนไลน์ (กรณีสอบไม่ผ่าน) โดยกรอกแบบฟรอร์มและเซนต์ลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วสแกนเป็นรูปภาพหรือถ่ายรูปส่งมายังอีเมล์ SB551031@hotmail.com  หรือทาง Line กลุ่ม ออนไลน์ รุ่นที่ 6 หรือที่ line ส่วนตัว อาจารย์ ศุภศักดิ์ ได้โดยตรง ก่อนวันที่ 15 ก.พ.60 เพื่อให้ทันอนุมัติและเปิดสอบในวันที่  16 ก.พ.60 
รูปภาพของadmin online 6
ยินดีตอนรับสู่วิชา OS0370 เอดส์และยาเสพติดฯ
โดย admin online 6 - ศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2017, 08:45AM
 
new ยินดีต้อนรับวิชา เอดส์ และยาเสพติด มาทักทายอาจารย์กันก่อนนะครับ

http://e-learningsc.rta.mi.th/moodle/course/view.php?id=135

Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
พ.อ.นุกูล โล่ห์ประเสริฐ
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
พ.อ.นเรศ แพแจ่ม
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 วันนี้ เสาร์, 15 สิงหาคม 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 60 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี