คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก Skip โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

แสดงรายวิชาทั้งหมด
Skip แจ้งข่าวสารการเข้าเว็บ

แจ้งข่าวสารการเข้าเว็บ

Skip แนะนำบทเรียนอีเลิร์นนิงSkip คู่มือการใช้งาน Moodle

คู่มือการใช้งาน Moodle


คำแนะนำสำหรับผู้สอน

[Video] การเข้าสู่ระบบและห้องเรียน
[Video] การให้คะแนนสรุปบทเรียน
[Video] การดูผลคะแนนทั้งหมด
[Video] การตอบคำถามในกระทู้นักเรียน
[Video] การอัพโหลดและลิงค์ไฟล์ในห้องเรียนรายวิชา
[Resources] ขั้นตอนการส่งคะแนนออนไลน์สำหรับอาจารย์new look
[Resources] ตัวอย่างแผนการสอนสำหรับหลักสูตรออนไลน์


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่วิชา OS0060 การรับ ส่ง ฯ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน วิชา การรับ-ส่ง เก็บรักษา ยืมและการทำลายหนังสือราชการ ของอาจารย์ พ.ท.หญิง ดวงพร  โลหะปิยะพรรณ เป็นผู้สอนวิชานี้
รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ประกาศวันเวลาสอบ
 
รร.สบ.สบ.ทบ. ขอประกาศวันเวลาสอบ วิชาการจัดส่วนราชการขอให้
 - ส.อ.เมธี  สุวรักษ์ เริ่มทำการสอบได้ตั้งแต่เวลา 0800 เป็นต้นไป
รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่วิชา OS0060 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  os0060.jpgสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มเรียนอะไรก็ตาม เราควรเห็นประโยชน์และความสำคัญของสิ่งที่เราจะเรียน ดังนั้น อาจารย์ขอให้ทุกคนเขียนประโยชน์และความสำคัญของการเขียนหนังสือราชการตามความคิดเห็นของตัวเองมาพอสังเขป

รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ประกาศยื่นคำร้องชุดวิชาปฐมนิเทศ
โดย ผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์ - พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014, 02:08PM
  นักเรียนที่ขาดสอบวิชา การจัดส่วนราชการ มีดังนี้
 - ส.อ.เมธี  สุวรักษ์ ขอให้นักเรียนยื่นคำร้องการขาดสอบโดยด่วนภายในวันที่ 11 ธ.

Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

พ.อ.สยาม สมรรคจันทร
พ.อ.สยาม สมรรคจันทร
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 วันนี้ พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี