คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก Skip โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

แสดงรายวิชาทั้งหมด
Skip แนะนำบทเรียนอีเลิร์นนิงSkip คู่มือการใช้งาน Moodle

คู่มือการใช้งาน Moodle

คำแนะนำสำหรับนักเรียนหลักสูตรออนไลน์

[Pdf] ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ.(ออนไลน์) รุ่นที่ 5
[Video] คำแนะนำเบื้องต้นการเรียนออนไลน์
[Video] การล็อคอินเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์
ddddd[Pdf] ตารางสอนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ 5
ddddd[Pdf] ผลการทดสอบความรู้พื้นฐาน (ปฐมนิเทศ 4 วิชา)
[Game] กิจกรรมให้ร่วมเล่นทายชื่อเพื่อนในรุ่น
ddddd[Pdf] ตารางสอบในรอบเดือนครั้งที่ 1 
ddddd[Pdf] ตารางสอบในรอบเดือนครั้งที่ 2 
ddddd[Pdf] ตารางสอบในรอบเดือนครั้งที่ 3 new
ddddd[Pdf] สอบประมวลความรู้เพื่อจบการศึกษาครั้งที่ 1 new
ddddd[Pdf] สอบประมวลความรู้เพื่อจบการศึกษาครั้งที่ 2 new
ddddd[Pdf] กำหนดการดูงาน ณ สบ.ทบ. new

ไฟล์

ไฟล์


คำแนะนำสำหรับผู้สอน

[Video] การเข้าสู่ระบบและห้องเรียน
[Video] การให้คะแนนสรุปบทเรียน
[Video] การดูผลคะแนนทั้งหมด
[Video] การตอบคำถามในกระทู้นักเรียน
[Video] การอัพโหลดและลิงค์ไฟล์ในห้องเรียนรายวิชา
[Resources] ขั้นตอนการส่งคะแนนออนไลน์สำหรับอาจารย์new look
[Resources] ตัวอย่างแผนการสอนสำหรับหลักสูตรออนไลน์


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ขอแสดงความยินดี ในการสำเร็จการศึกษา
 
รร.สบ.สบ.ทบ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยทุกนาย
รูปภาพของ26 ส.อ.ชัยรส โมกขาว
คิดถึง เพื่อนๆ
โดย 26 ส.อ.ชัยรส โมกขาว - พุธ, 9 มีนาคม 2016, 12:42PM
 
คิดถึง เพื่อนๆ
รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้ขาดสอบและสอบไม่ผ่าน รอบFinal
โดย ผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์ - จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016, 12:33AM
 
รร.สบ.สบ.ทบ. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบออนไลน์วิชาต่างๆ จำนวน 15 รายวิชา ขอให้นักเรียนรีบส่งแบบคำร้อง เตรียมตัวในการสอบซ่อมในวันที่ 16-17 ก.พ.59 ตั้งแต่เวลา 1300 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 2355 ของวันที่ 17 ก.พ.59 โดยนักเรียนสามารถสอบซ่อมได้หัวข้อสอบอันเดิมได้เลยครับ
OS0140 ประวัติ ฯ
590425 ส.อ.สิทธิเวช ลีลากร
590440 ส.ท.ศิริเขตต์ ศิริวัฒน์
590443 ส.ต.เอกวัฒน์ คำมาก
OS0170 ป้องกันปราบปรามฯ /
590404 ส.ต.หญิง ฐิติพร เดชสุภะพงษ์
590407 ส.ท.หญิงสิริพร จินดาเรือง
590408 ส.ต.หญิงน้ำผึ้ง พิมเกษม
590414 ส.ท.หญิง พรพิมล   ดอนเมืองพรหม
590415 ส.อ.หญิงจุฑามาส กุลมาก
590424 ส.ท.สุเชษฐ์ เชี่ยวชาญกุล
590425 ส.อ.สิทธิเวช ลีลากร
590426 ส.อ.ชัยรส โมกขาว
590428 ส.อ.สาธิต บุญชู
590430 ส.อ.หญิงนรากร สมสมัย
590438 ส.อ.กฤษดา พรมส้มซ่า
590443 ส.ต.เอกวัฒน์ คำมาก
590445 ส.ต.เกียรติศักดิ์ จำเนียรกาล
OS0180 ต่อต้านฯ
590445 ส.ต.เกียรติศักดิ์ จำเนียรกาล
590417 ส.อ.หญิง ธีราภรณ์ มีแก้ว
OS0190 ทหารราบ
590409 ส.ต.หญิงรัตนากร ทองน่วม
590427 ส.อ.พลัฏฐ์พล วงศ์น้อย ขาดสอบ
590443 ส.ต.เอกวัฒน์ คำมาก
590445 ส.ต.เกียรติศักดิ์ จำเนียรกาล
OS0200 ทหารม้า
590405 ส.อ.หญิง ชีวรัตน์ รัตนพิทักษ์
590427 ส.อ.พลัฏฐ์พล วงศ์น้อย
590443 ส.ต.เอกวัฒน์ คำมาก
590445 ส.ต.เกียรติศักดิ์ จำเนียรกาล
OS0210 ทหารปืนใหญ่
590409 ส.ต.หญิงรัตนากร ทองน่วม
590416 ส.อ.ศุกล เหล่าจันทร์
590417 ส.อ.หญิง ธีราภรณ์ มีแก้ว
590426 ส.อ.ชัยรส โมกขาว
OS0220 ทหารช่าง
590443 ส.ต.เอกวัฒน์ คำมาก
OS0230 ทหารสื่อสาร
590443 ส.ต.เอกวัฒน์ คำมาก
OS0250 ครูทหารฯ
590445 ส.ต.เกียรติศักดิ์ จำเนียรกาล
OS0260 ผู้นำหน่วยฯ 
590426 ส.อ.ชัยรส โมกขาว
590427 ส.อ.พลัฏฐ์พล วงศ์น้อย ขาดสอบ
590442 ส.ท.วารินทร์ โอดศรี ขาดสอบ
590443 ส.ต.เอกวัฒน์ คำมาก
590445 ส.ต.เกียรติศักดิ์ จำเนียรกาล
OS0270 การจัดการฝึกฯ 
590445 ส.ต.เกียรติศักดิ์ จำเนียรกาล
OS0310 พิมพ์ดีด
590417 ส.อ.หญิง ธีราภรณ์ มีแก้ว
590426 ส.อ.ชัยรส โมกขาว
590437 ส.ต.บวรพจน์ งามขำ
590440 ส.ท.ศิริเขตต์ ศิริวัฒน์
590443 ส.ต.เอกวัฒน์ คำมาก
590445 ส.ต.เกียรติศักดิ์ จำเนียรกาล
OS0320 อังกฤษ
590427 ส.อ.พลัฏฐ์พล วงศ์น้อย ขาดสอบ
590443 ส.ต.เอกวัฒน์ คำมาก
OS0330 กฏหมายฯ 
590444 ส.ท.ฐิติพงษ์ สายงาม


รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
แจ้งเพิ่มเติมวิชาพระพุทธศาสนา
โดย ผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์ - ศุกร์, 5 กุมภาพันธ์ 2016, 10:18AM
 
monkสั่งการเพิ่มเติมจากอาจารย์วิชาพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีนักเรียนทำงานมอบ 20 คะแนนไม่ครบ อาจารย์เจ้าของวิชาจึงขยายระยะเวลาให้นักเรียนเข้าไปตอบคำถามได้จนถึงเวลา 1900 ของวันนี 5 ก.พ.59

Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
พ.อ.วีรสิทธิ จันทร์ดา
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
พ.อ.นเรศ แพแจ่ม
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 วันนี้ อังคาร, 27 กันยายน 27 28 29 30  
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 60 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี