คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก Skip โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

แสดงรายวิชาทั้งหมด
Skip แจ้งข่าวสารการเข้าเว็บ

แจ้งข่าวสารการเข้าเว็บ

Skip แนะนำบทเรียนอีเลิร์นนิงSkip คู่มือการใช้งาน Moodle

คู่มือการใช้งาน Moodle

คำแนะนำสำหรับนักเรียนหลักสูตรออนไลน์

[Resources] ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ.(ออนไลน์) รุ่นที่ 3
[Video] คำแนะนำเบื้องต้นการเรียนออนไลน์
[Video] การล็อคอินเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์
ddddd[Pdf] ตารางสอนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ 3
ddddd[Pdf] ประกาศผลสอบวิชาปฐมนิเทศหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ 3
ddddd[Pdf] ตารางสอบในรอบเดือนครั้งที่ ๑ 
ddddd[Pdf] ตารางสอบในรอบเดือนครั้งที่ ๒
ddddd[Pdf] ตารางสอบในรอบเดือนครั้งที่ ๓ new
ddddd[Pdf] ตารางสอบประมวลความรู้ new
ddddd[Pdf] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันศึกษาดูงาน new

ไฟล์

ไฟล์


คำแนะนำสำหรับผู้สอน

[Video] การเข้าสู่ระบบและห้องเรียน
[Video] การให้คะแนนสรุปบทเรียน
[Video] การดูผลคะแนนทั้งหมด
[Video] การตอบคำถามในกระทู้นักเรียน
[Video] การอัพโหลดและลิงค์ไฟล์ในห้องเรียนรายวิชา
[Resources] ขั้นตอนการส่งคะแนนออนไลน์สำหรับอาจารย์new look
[Resources] ตัวอย่างแผนการสอนสำหรับหลักสูตรออนไลน์


พักเล่นเกมส์กันหน่อย คลายเครียด

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของส.ท.ธนกิจ อัศวภูมิ
ขออนุญาตสอบแก้ตัวครับ
โดย ส.ท.ธนกิจ อัศวภูมิ - พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014, 09:27PM
 
กระผม ส.ท.ธนกิจ   อัศวภูมิ   ขออนุญาตสอบแก้ตัวครับ
รูปภาพของส.อ.สราวฒิ   เวฬุกาญจนา
ส่งแบบคำร้องขอสอบแก้ตัวออนไลน์คับ
โดย ส.อ.สราวฒิ เวฬุกาญจนา - พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014, 01:13PM
 

แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวออนไลน์

เขียนที่         สวพ.ทบ.

                                      วันที่  _๒๘   เดือน    ส.ค.    พ.ศ. ๕๗

เรื่อง     ขออนุญาตสอบแก้ตัวออนไลน์

เรียน    ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

                   กระผม/ดิฉัน       ส.อ.สราวุฒิ    เวฬุกาญจนา              นทน./นสน.เลขที่     ๑๕               

หลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่  ๓   ขออนุญาตสอบแก้ตัวออนไลน์ จำนวน  ๑  วิชา  ได้แก่

๑.  รหัสวิชา  OS0120       ชื่อวิชา          วิชาการรายงาน

๒.  รหัสวิชา...........................ชื่อวิชา.............................. .........................................................

๓.  รหัสวิชา...........................ชื่อวิชา.............................. .........................................................

รูปภาพของส.ต.อรรถพร ศรีใส
ส่งแบบคำร้องขอสอบแก้ตัวออนไลน์
โดย ส.ต.อรรถพร ศรีใส - พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014, 12:38PM
 
ส.ต.อรรถพร ศรีใส เลขที่ 10 ขออนุญาตส่งแบบคำร้องของสอบแก้ตัวออนไลน์ ครับ
รูปภาพของส.อ.หญิง พิชยา หรินทรเวช
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวออนไลน์
โดย ส.อ.หญิง พิชยา หรินทรเวช - พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014, 09:10AM
 
ส.อ.หญิง พิชยา   หรินทรเวช  เลขที่ 27  สังกัด มทบ.33  ขออนุญาตส่งแบบคำร้องขอสอบแก้ตัวค่ะ

Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
รอง ผู้บัญชาการ รร.สบ.สบ.ทบ.

พ.อ.สยาม สมรรคจันทร
พ.อ.สยาม สมรรคจันทร
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 วันนี้ จันทร์, 20 ตุลาคม 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี