คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก Skip โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

แสดงรายวิชาทั้งหมด
Skip แนะนำบทเรียนอีเลิร์นนิงSkip คู่มือการใช้งาน Moodle

คู่มือการใช้งาน Moodle

คำแนะนำสำหรับนักเรียนหลักสูตรออนไลน์

[Pdf] ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ.(ออนไลน์) รุ่นที่ 5 new
[Video] คำแนะนำเบื้องต้นการเรียนออนไลน์
[Video] การล็อคอินเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์
ddddd[Pdf] ตารางสอนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ 5
ddddd[Pdf] ผลการทดสอบความรู้พื้นฐาน (ปฐมนิเทศ 4 วิชา) new
[Game] กิจกรรมให้ร่วมเล่นทายชื่อเพื่อนในรุ่น new

ไฟล์

ไฟล์


คำแนะนำสำหรับผู้สอน

[Video] การเข้าสู่ระบบและห้องเรียน
[Video] การให้คะแนนสรุปบทเรียน
[Video] การดูผลคะแนนทั้งหมด
[Video] การตอบคำถามในกระทู้นักเรียน
[Video] การอัพโหลดและลิงค์ไฟล์ในห้องเรียนรายวิชา
[Resources] ขั้นตอนการส่งคะแนนออนไลน์สำหรับอาจารย์new look
[Resources] ตัวอย่างแผนการสอนสำหรับหลักสูตรออนไลน์


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่วิชา OS0060 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 
วิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นการสื่อสารในรูปแบบของหนังสือราชการ เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี มีทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่วิชา OS0050 ชนิดรูปแบบ
  555ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาชนิดและรูปแบบหนังสือเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ในเรื่องชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ และสามารถจัดทำหนังสือราชการได้ทั้ง ๖ ชนิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและชี้แจงผู้อื่นได้
รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่วิชา OS0040 ระเบียบแบบธรรมเนียม
โดย ผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์ - พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015, 08:35AM
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเสมือนจริง ของวิชา ระเบียบแบบธรรมเนียม การศึกษาวิชานี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความเป็นมาของแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับทหาร และแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงาน ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกแบบธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงการใช้บังคับ 
รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่วิชา os0030 ธุรการกำลังพล
 
 วิชานี้คือการปฐมนิเทศ ในวิชา ธุรการกำลังพล มีความมุ่งหมายเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ เกี่ยวกับงานธุรการกำลังพล  เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิชาหลักต่อไป

Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
พ.อ.วีรสิทธิ จันทร์ดา
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
พ.อ.นเรศ แพแจ่ม
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 วันนี้ พุธ, 2 ธันวาคม 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 60 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี