e-learning โรงเรียนทหารสารบรรณ

Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก Skip โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

แสดงรายวิชาทั้งหมด
Skip คู่มือการใช้งาน Moodle

คู่มือการใช้งาน Moodle

Skip แจ้งข่าวสารการเข้าเว็บ

แจ้งข่าวสารการเข้าเว็บ

mather12


คำแนะนำสำหรับนักเรียนหลักสูตรปกติ

[Resources] แบบฟอร์มเช็คยอดการเข้าแถว
[Resources] คู่มือการศึกษาประจำปี 56
[Resources] เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรชั้นนายพัน new
[Resources] เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรชั้นนายร้อย new
[Resources] เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรชั้นปฐมนิเทศ new
[Resources] คำแนะนำการสแกนลายนิ้วมือเข้าเรียน
[Resources] คำแนะนำในการใช้กระดาษคำตอบ
[Resources] คำแนะนำอื่นๆ


คำแนะนำสำหรับนักเรียนหลักสูตรออนไลน์

[Resources] ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ.(ออนไลน์) รุ่นที่ 2
[Resources] หนังสืออนุมัติให้เข้ารับการศึกษาและข้อปฏบัติสำหรับผู้เข้ารับการศึกษา
[Resources] หนังสือส่งตัวเข้ารับการศึกษา
[Resources] รูปภาพ นนส.ออนไลน์ รุ่นที่ 2
[Resources] ตารางสอน นนส.ชั้นต้น ออนไลน์ รุ่น 2
[Resources] สรุปผลทดสอบความรู้พื้นฐาน 
[Resources] บัญชีรายชื่อนายสิบชั้นต้นออนไลน์รุ่นที่ 2 
[Resources] คำแนะนำในการยื่นแบบขอสอบและสอบซ่อมออนไลน์ 
[Resources] ตารางสอบวันที่ 19 ก.ค.56 
[Resources] ตารางสอบวันที่ 23 ส.ค.56 

[Resources] ตารางสอบวันที่ 16 ก.ย.56 new
[Resources] ตารางสอบวันที่ 17 ก.ย.56 new
[Resources] ตารางสอบวันที่ 18 ก.ย.56 new


คำแนะนำสำหรับผู้สอน

[Video] การเข้าสู่ระบบและห้องเรียน
[Video] การให้คะแนนสรุปบทเรียน
[Video] การดูผลคะแนนทั้งหมด
[Video] การตอบคำถามในกระทู้นักเรียน
[Video] การอัพโหลดและลิงค์ไฟล์ในห้องเรียนรายวิชา
[Resources] ขั้นตอนการส่งคะแนนออนไลน์สำหรับอาจารย์new look
[Resources] ตัวอย่างแผนการสอนสำหรับหลักสูตรออนไลน์ newข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
แจ้ง แก้ไขตารางสอบ
 
รร.สบ.สบ.ทบ. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบ วันที่ 16 และ 17 ก.ย.56 ดังนี้

วันที่ 16 ก.ย.56
0800-0900 เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
0900-1000 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันที่ 17 ก.ย.56
0800-0900 ทหารสารบรรณ
0900-1000 การปฏิบัติการข่าวสาร
1000-1100 ประวัติศาสตร์ทหาร
นอกนั้นคงเดิมครับ ขอแจ้งให้ทราบด้วยตัวกัน
รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ประกาศสอบเก็บตก
โดย ผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์ - พฤหัสบดี, 12 กันยายน 2013, 05:38PM
 
ประกาศ : ให้ นนส. หลักสูตรนายสิบออนไลน์ รุ่นที่ 2 ที่ไม่ได้สอบซ่อมตามเวลาที่กำหนด ใน 3 วิชานี้ ได้แก่ ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง และ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ทำการเข้าสอบเพิ่มเติม ในวันที่ 13 ก.ย.56 เวลา 0900-2355 (ไม่ต้องส่งแบบคำร้องแล้วครับตามระเบียบนักเรียนมีสิทธิ์ได้แค่สองครั้ง) สำหรับวิชาอื่นๆ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ผู้กองโอมได้โดยตรงครับ
รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
วิชาสุดท้ายแล้วนะครับ ยินดีต้อนรับสู่วิชา OS0360 ประวัติศาสตร์ทหารฯ
 
ยินดีต้อนรับสู่วิชา OS0360 ประวัติศาสตร์ทหารฯ มีเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับ ทหารกับสงครามและการแบ่งยุคสมัยของสงคราม  ลักษณะและมูลเหตุของสงคราม ประวัติศาสตร์ทหารที่น่าสนใจ  วีรกรรมการรบครั้งสำคัญ ขอให้สนุกในการเรียนครับ


รูปภาพของผู้จัดการหลักสูตร นายสิบชั้นต้นออนไลน์
ประกาศผู้ขาดสอบและสอบไม่ผ่าน
  รร.สบ.สบ. ทบ. ขอประกาศรายชื่อผู้ขาดสอบและสอบไม่ผ่านดังนี้
วิชาผู้นำหน่วย
-  เลขที่  ๕๖๑๐๐๓  ส.อ.หญิง  ชนิดา  กานิด 
-  เลขที่  ๕๖๑๐๒๗  ส.

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 วันนี้ ศุกร์, 25 เมษายน 25 26
27 28 29 30    
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip แนะนำบทเรียนอีเลิร์นนิงSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout