คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก Skip โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

แสดงรายวิชาทั้งหมด
Skip แนะนำบทเรียนอีเลิร์นนิงSkip คู่มือการใช้งาน Moodle

คู่มือการใช้งาน Moodle

คำแนะนำสำหรับนักเรียนหลักสูตรออนไลน์

[Pdf] ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ.(ออนไลน์) รุ่นที่ 6 
[Video] คำแนะนำเบื้องต้นการเรียนออนไลน์ 
[Video] การล็อคอินเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ 
ddddd[Pdf] ตารางสอนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่  6 
[URL] เกมส์จับคู่มหาสนุก
ddddd[Pdf] ตารางสอบรอบเดือนครั้งที่ 1 
ddddd[Pdf] ตารางสอบรอบเดือนครั้งที่ 2 
ddddd[Pdf] ตารางสอบรอบเดือนครั้งที่ 3 new
ddddd[Pdf] ตารางสอบประมวลความรู้ new
ddddd[Pdf] กำหนดการดูงาน สบ.ทบ. new

ไฟล์

ไฟล์

ไฟล์

ไฟล์


คำแนะนำสำหรับผู้สอน

[Video] การเข้าสู่ระบบและห้องเรียน
[Video] การให้คะแนนสรุปบทเรียน
[Video] การดูผลคะแนนทั้งหมด
[Video] การตอบคำถามในกระทู้นักเรียน
[Video] การอัพโหลดและลิงค์ไฟล์ในห้องเรียนรายวิชา
[Resources] ขั้นตอนการส่งคะแนนออนไลน์สำหรับอาจารย์new look
[Resources] ตัวอย่างแผนการสอนสำหรับหลักสูตรออนไลน์


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์
ประกาศ : วันเวลาสอบซ่อมรอบที่ 3
โดย ผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์ - พฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2017, 08:34AM
 
new ประกาศ : วันเวลาสอบซ่อมรอบที่ 3 
รร.สบ.สบ.ทบ. รายงานขออนุมัติให้นักเรียนหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์)    รุ่นที่  6  ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบออนไลน์จำนวน 3 รายวิชา ซึ่งนายสิบนักเรียน ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตทดสอบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักเรียนดำเนินการสอบเพิ่มเติมในวันที่ 16 ก.พ. 60 ตั้งแต่ เวลา 1300-2355  โดยมีรายชื่อดังนี้

OS0260 ผู้นำหน่วยฯ
  • 600406 ส.อ.รุ่งโรจน์ มหามาตย์ (ขาดสอบ)
OS0330 กฏหมายฯ
  • 600415 ส.อ.พีรเดช ได้เจริญสุข (ขาดสอบ)
OS0370 เอดส์และยาเสพติดฯ
  • 600416 ส.ต.สุวิจักขณ์ คงกระศรี
รูปภาพของผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันศึกษาดูงาน
โดย ผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์ - พุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2017, 11:34AM
 
new แจ้งเปลี่ยนแปลงวันศึกษาดูงาน
         ตามที่ รร.สบ.สบ.ทบ. กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในวันที่ 23 ก.พ. 60 นั้น เนื่องจากวันดังกล่าว  สบ.ทบ. มีภาระกิจจำเป็นไม่สามารถอำนวยความสะดวกแก้ผู้เข้ารับการศึกษาได้
จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 22 ก.พ.60 และให้วันที่ 23 ก.พ. 60 เป็นวันทดสอบประมวลความรู้แทน

หมายเหตุ : การสอบประมวลความรู้ในวันที่ 23 ให้ใช้ตารางสอบประมวลความรู้ของวันที่ 22 แทน

รูปภาพของผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์
รายชื่อผู้ขาดสอบและสอบซ่อม
โดย ผู้จัดการ หลักสูตรออนไลน์ - พุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2017, 11:17AM
 
new รร.สบ.สบ.ทบ. แจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องทำการสอบซ่อมและขาดสอบจำนวน 3รายวิชา ได้แก่ 
OS0260 ผู้นำหน่วยฯ
  • 600406 ส.อ.รุ่งโรจน์ มหามาตย์ (ขาดสอบ)
OS0330 กฏหมายฯ
  • 600415 ส.อ.พีรเดช ได้เจริญสุข (ขาดสอบ)
OS0370 เอดส์และยาเสพติดฯ
  • 600416 ส.ต.สุวิจักขณ์ คงกระศรี

การปฏิบัติ : ให้นักเรียนยื่นคำร้องขออนุญาติสดสอบออนไลน์ หรือ แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวออนไลน์ (กรณีสอบไม่ผ่าน) โดยกรอกแบบฟรอร์มและเซนต์ลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วสแกนเป็นรูปภาพหรือถ่ายรูปส่งมายังอีเมล์ SB551031@hotmail.com  หรือทาง Line กลุ่ม ออนไลน์ รุ่นที่ 6 หรือที่ line ส่วนตัว อาจารย์ ศุภศักดิ์ ได้โดยตรง ก่อนวันที่ 15 ก.พ.60 เพื่อให้ทันอนุมัติและเปิดสอบในวันที่  16 ก.พ.60 
รูปภาพของadmin online 6
ยินดีตอนรับสู่วิชา OS0370 เอดส์และยาเสพติดฯ
โดย admin online 6 - ศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2017, 08:45AM
 
new ยินดีต้อนรับวิชา เอดส์ และยาเสพติด มาทักทายอาจารย์กันก่อนนะครับ

http://e-learningsc.rta.mi.th/moodle/course/view.php?id=135

Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
พ.อ.นุกูล โล่ห์ประเสริฐ
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
พ.อ.นเรศ แพแจ่ม
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 60 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี