ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบ)
 
ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
ยินดีต้อนรับสู่วิชา TN0610 ฝึกภาคปฏิบัติ
โดย เจ้าหน้าที่ หลักสูตร - อังคาร, 25 กรกฎาคม 2017, 8:23AM
 

ฝึกปฏิบัติวิชาการกำลังพล

http://e-learningsc.rta.mi.th/learning/course/view.php?id=19

 
รูปภาพของผู้จัดการ หลักสูตร
ประกาศ : สอบประมวลความรู้ (40 คะแนน)
โดย ผู้จัดการ หลักสูตร - จันทร์, 24 กรกฎาคม 2017, 1:29PM
 

http://e-learningsc.rta.mi.th/learning/course/view.php?id=30

ประกาศ : สอบประมวลความรู้ (40 คะแนน)

หลักสูตรอบรมนายทหารธุรการกำลังพล รุ่นที่ 2
ในวันที่ 26 ก.ค.60 เวลา 0800 ถึง 2355
สอบประมวลความรู้ (40 คะแนน) ประกอบด้วย
- การสั่งการและการประชาสัมพันธ์ 5 ข้อ
- คำย่อ คำนำนาม 5 ข้อ
- การรายงาน (เข้า...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(27 คำ)
 
รูปภาพของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
ยินดีต้อนรับสู่วิชา TN0610 ฝึกภาคปฏิบัติระเบียบแบบธรรมเนียม
โดย เจ้าหน้าที่ หลักสูตร - ศุกร์, 21 กรกฎาคม 2017, 8:33AM
 

ฝึกปฏิบัติวิชาระเบียบแบบธรรมเนียม

http://e-learningsc.rta.mi.th/learning/course/view.php?id=19

 
รูปภาพของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
ยินดีต้อนรับสู่วิชา TS0610 ฝึกปฏิบัติวิชาระเบียบงาน
โดย เจ้าหน้าที่ หลักสูตร - พฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2017, 8:52AM
 

 ฝึกปฏิบัติวิชาระเบียบงาน

http://e-learningsc.rta.mi.th/learning/course/view.php?id=19

 

ข้าม ผู้บังคับบัญชาข้าม ปฏิทินข้าม กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นข้าม Online users