ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบ)
 
ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
ยินดีตอนรับสู่วิชา OS0060 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
โดย เจ้าหน้าที่ หลักสูตร - พุธ, 22 พฤศจิกายน 2017, 8:37AM
 

new สวัสดีนักเรียนทุกคน ก่อนอื่นอาจารย์คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มเรียนอะไรก็ตาม เราควรเห็นประโยชน์และความสำคัญของสิ่งที่เราจะเรียน ดังนั้น อาจารย์ขอให้ทุกคนเขียนประโยชน์และความสำคัญของการเขียนหนังสือราชการตามความคิดเห็นของตัวเองมาพอสังเขป

http://e-learningsc.rta.mi.th/learning/course/view...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(12 คำ)
 
รูปภาพของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
ยินดีตอนรับสู่วิชา OS0050 ชนิดและรูปแบบหนังสือ
โดย เจ้าหน้าที่ หลักสูตร - พุธ, 22 พฤศจิกายน 2017, 8:32AM
 

อาจารย์ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาชนิดและรูปแบบหนังสือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ในเรื่องชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ และสามารถจัดทำหนังสือราชการได้ทั้ง ๖ ชนิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและชี้แจงผู้อื่นได้

http://e-learningsc.rta.mi.th/learning/course/view.php?id=39

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(12 คำ)
 
รูปภาพของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
ยินดีตอนรับสู่วิชา OS0040 ระเบียบแบบธรรมเนียม
โดย เจ้าหน้าที่ หลักสูตร - ศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2017, 8:54AM
 

สวัสดี นสน.ทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเสมือนจริง ของวิชา ระเบียบแบบธรรมเนียม การศึกษาวิชานี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความเป็นมาของแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับทหาร และแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงาน ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกแบบธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงการใช้บังคับ ขอให้ตั้งใจเรียน ครับ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(12 คำ)
 
รูปภาพของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
ยินดีตอนรับสู่วิชา OS0030 ธุรการกำลังพล
โดย เจ้าหน้าที่ หลักสูตร - พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017, 8:30AM
 

สวัสดี นสน.ทุกท่าน วิชานี้คือการปฐมนิเทศ ในวิชา ธุรการกำลังพล มีความมุ่งหมายเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ เกี่ยวกับงานธุรการกำลังพล ให้กับ นสน.หลักสูตรออนไลน์ทุกท่าน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิชาหลักต่อไปขอให้มีความสุขกับการเรียน

http://e-learningsc.rta.mi.th/learning/course/view.php?id=37

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(12 คำ)
 

ข้าม ผู้บังคับบัญชาข้าม ปฏิทินข้าม กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นข้าม Online users