ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบ)
 
ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
ประกาศรายชื่อผู้ขาดสอบและสอบซ่อม (ครั้งที่ 3)
โดย เจ้าหน้าที่ หลักสูตร - อังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2018, 9:26AM
 

ประกาศรายชื่อผู้ขาดสอบและสอบซ่อม (ครั้งที่ 3)
new รร.สบ.สบ.ทบ. แจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องทำการสอบซ่อมและขาดสอบจำนวน 4 รายวิชา ได้แก่


OS0260 ผู้นำหน่วย
610430 ส.ต.หญิง เจนจิรา เขื่องแก้ว (ขาดสอบ)


OS0330 กฎหมาย
610420 ส.ท.หญิงปิติญา เจริญกัลป์


OS0350 การปฎิบัติการข่าวสาร ทบ. และกฎการใช้กำลังทาง...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(20 คำ)
 
รูปภาพของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
ยินดีตอนรับสู่วิชา OS0370 เอดส์ศึกษาและยาเสพติดให้โทษ
โดย เจ้าหน้าที่ หลักสูตร - จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018, 9:54AM
 

new ยินดีต้อนรับวิชา เอดส์ และยาเสพติด มาทักทายอาจารย์กันก่อนนะครับ
http://e-learningsc.rta.mi.th/learning/course/view.php?id=72

 
รูปภาพของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
ยินดีตอนรับสู่วิชา OS0360 ประวัติศาสตร์ทหาร
โดย เจ้าหน้าที่ หลักสูตร - จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018, 9:51AM
 

สวัสดี นสน.ทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์
http://e-learningsc.rta.mi.th/learning/course/view.php?id=71

 
รูปภาพของเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
ยินดีตอนรับสู่วิชา OS0350 การปฎิบัติการข่าวสาร ทบ. และกฎการใช้กำลังทางบก
โดย เจ้าหน้าที่ หลักสูตร - ศุกร์, 9 กุมภาพันธ์ 2018, 2:08PM
 

สวัสดี นสน.ทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเสมือนของอาจารย์ พ.อ.วโรตม์ ปีตะกุล เป็นผู้สอนวิชานี้

http://e-learningsc.rta.mi.th/learning/course/view.php?id=70

 

ข้าม ผู้บังคับบัญชาข้าม ปฏิทินข้าม กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นข้าม Online users